Efraim

Cyklingstips

Efraim

Men tänk på barnen

Efraim

Varje ny början kommer från slutet av något gammalt nytt

Efraim

Titta nu hur du ser ut

Efraim

Tyst och diskret

Efraim

Stüldt Håjt!